Oznámení

ČLENSKÁ SCHŮZE AZVN a ODBORNÝ SEMINÁŘ pracovníků zkušeben vn se bude konat v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě. Vzhledem k nynější velmi nepříznivé situaci v ČR i ve světě byl určen nový termín konání v uvedeném hotelu, a to ve dnech 2.11. až 4.11. 2020. Podrobnosti Vám budou sděleny operativně podle aktuální situace, kdy bude vše upřesněno.

Zdravíme Vás a přejeme v této době hlavně dobré zdraví a naději na lepší čas. Výbor AZVN

 

Reportáž v České televizi

O vn zkušebně v Běchovicích (E-04) odvysílala reportáž ČT - https://www.facebook.com/137067469008/videos/10156053815199009/

OZNÁMENÍ: Ukončení členství

Dne 29. května 2017 ukončila na vlastní žádost členství v AZVN zkušebna E-12 Orgrez Bratislava, a.s.

Mimořádná členská schůze AZVN

Dne 8.prosince 2015 se v Praze – Zbraslavi konala Mimořádná členská schůze AZVN, z.s. Jediným programem schůze bylo řešení podmíněného členství zkušebny firmy O.R.G., spol. s r.o. nyní E13 Services, s.r.o. Vedoucí zkušebny byl prostřednictvím právního zástupce na jednání Mimořádné členské schůze pozván, ale nezúčastnil se a ani se neomluvil. Na základě listinných důkazů a svědeckých výpovědí se potvrdilo, že zkušebna při vstupní kontrole dne 21.května 2015 předložila komisi nepravdivé a účelově zmanipulované informace o zkušebně a její činnosti. Mimořádná členská schůze v souladu se Stanovami AZVN jednomyslně rozhodla o okamžitém ukončení podmíněného členství zkušebny schváleného dne 25.května 2015. Rozhodnutí se vztahuje i na nástupnické firmy.

Subscribe to Asociace zkušeben vysokého napětí RSS